Janji PERISAI DIRI

Saya juga posting janji Perisai Diri yang biasa dibaca ketika latihan dan pertandingan Perisai Diri.

Janji Perisai Diri

Kami Keluarga Silat Nasional Indonesia “PERISAI DIRI” berjanji

1. Bartaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan Taat Kepada Negara
3. Mendahulukan Kepentingan Negara
4. Patuh Kepada Perguruan
5. Memupuk Rasa Kasih Sayang dan Kekeluargaan

Advertisements